Jiří Löffelmann člen rady kraje

Aktuálně

8. 6. 2017

Regionální projevy klimatických změn

Regionální projevy klimatických změn a adaptační opatření na místní a regionální úrovni - to byl název semináře, který se minulý týden uskutečnil v Novém Boru, ve spolupráci Libereckého kraje a Zemského ředitelství Svobodného státu Sasko.  

 

Nejednalo se o první spolupráci těchto úřadů v oblasti životního prostředí. Ta předchozí se týkala odstraňování odpadů a sanací starých ekologických zátěží.

„Cílem akce byla především výměna praktických zkušeností. Účastníci byli seznámeni s některými již zaznamenanými projevy měnícího se klimatu, s adaptačními strategiemi měst Nový Bor a Hrádek nad Nisou a s praktickými zkušenostmi Nového Boru při naplňování tohoto dokumentu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.  

Po obědě následovaly terénní exkurze k projektu revitalizace říčky Svitávky a seznámení s provozem sklárny v Lindavě.

„Účastníci setkání se shodli, že velmi závažným problémem, který bude pravděpodobně nabývat na intenzitě, je sucho zaviněné rostoucí rozkolísaností srážek, zvyšujícími se teplotami a zásahy člověka do krajiny, které snížily její přirozenou schopnost hospodaření s vodou. Obyčejní lidé i velcí investoři berou tuto problematiku stále na lehkou váhu,“ doplnil Löffelmann.  

Další setkání, tentokrát v Sasku, se bude týkat adaptačních opatření v městském prostředí.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Únor 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
« »
Březen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Zpracovávám...